BRIEFING TRIATHLON ZAANSTAD 2020

HET ZWEMMEN:

10 MIN VOOR DE START MAG U HET WATER ACHTER DE STARTLIJN VOOR U WARMING UP EN LINE UP. AUB. INZWEMMEN KAN ALLEEN AAN DE ACHTER KANT VAN DE START LIJN.

OPSTELLEN VOOR DE START:

BLIJF ACHTER DE STARTLIJN
DE START VINDT PLAATS VIA EEN STARTSCHOT.
ZWEMPARCOURS BESTAAT UIT EEN RECHTHOEK. DE RICHTING HEEN IS RICHTING DE BRUG AAN DE RECHTERZIJDE VAN DE VAART. U ZWEMT ONDER DE BRUG DOOR DE RECHTER OF MIDDELSTE OPENING TOT AAN DE 1E GROTE GROENE BOEI DEZE PASSEERT U LINKSOM TOT AAN DE VOLGENDE GROTE GROENE BOEI OOK DEZE PASSEERT U LINKSOM. VERVOLGENS ZWEMT U WEER AAN DE RECHTERZIJDE VAN DE VAART RICHTING BRUG. ONDER DE BRUG DOOR GAAT U ALLEEN VIA DE RECHTEROPENING, NET NA DE BRUG IS DE ZWEM EXIT AAN DE RECHTERKANT, HIER VERLAAT U HET WATER.

WISSELZONE:->FIETSPARCOURS

NA HET ZWEMONDERDEEL GAAT U NAAR DE WISSELZONE EN GAAT U VERDER MET HET FIETSONDERDEEL. HELM DIENT OPGEZET EN VAST GEKLIKT TE ZIJN VOORDAT DE FIETS GEPAKT WORD LET OP! U MAG NIET FIETSEN IN DE WISSELZONE. U MAG PAS OPSTAPPEN NA DE START/FINISH LIJN VAN HET FIETSPARCOURS. BIJ TERUGKOMST IN DE WISSELZONE STAPT U AF VOOR DE LIJN EN LOOPT MET UW FIETS NAAR UW PLEK. NA HET TERUG PLAATSEN VAN UW FIETS KUNT U PAS U HELM AFZETTEN.
HET FIETSEN VINDT PLAATS OP EEN VOLLEDIG VOOR HET VERKEER AFGESLOTEN WEGEN. HOUD U ECHTER AAN DE VERKEERSREGELS EN HOUDT TEN ALLEN TIJDE RECHTS AAN. U LEGT ÉÉN RONDE AF VAN 20 KM.
ER ZIJN DRIE KEERPUNTEN DEZE ZIJN OOK AANGEGEVEN OP DE KAART, BESTUDEER UW ROUTE VOOR DE START GOED. DE JUISTE RICHTING TIJDENS HET FIETSONDERDEEL ZAL ONDERWEG AANGEGEVEN WORDEN DOOR PROFESSIONELE VERKEERSPOSTEN, VOLGT U ALTIJD DE AANWIJZINGEN VAN DE VERKEERSPOSTEN OP. LET OP TUSSEN DE 10 EN 15 KM BIJ DE PASSAGE NAUERNA IS HET PARCOURS SMALLER EN KAN ER EVENTUEEL VERKEER ONDER BEGELEIDING OP DE WEG BEVINDEN. NA HET AFLEGGEN VAN DE ROUTE STAPT U AF VOOR DE FINISH LIJN VAN HET FIETSONDERDEEL EN PLAATST UW FIETS WEER OP UW PLEK EN BEGINT U MET HET LOOPONDERDEEL.

PENALTY BOX:

TIJDENS HET FIETSEN ZAL ER EEN PENALTY BOX INGERICHT ZIJN WAAR DEELNEMERS HUN TIJDSTRAF UIT ZITTEN. DE PENALTY BOX BEVINDT ZICH DIRECT NA DE OVERSTEEK VAN HET WATER TIJDENS HET LOOPONDERDEEL, HIER ZAL U VOOR HET FINISHEN VAN DE WEDSTRIJD DE OPGELOPEN STRAF MOETEN UITZITTEN. EEN NTB OFFICAL ZAL U HIER OP WIJZEN.
Wat houdt dit in?
Als een atleet betrapt wordt op stayeren, dan wordt een blauwe kaart getoond. Hij of zij moet zich dan in de strafbox melden om een tijdstraf uit te zitten. Die tijdstraf is voor onze triathlon (achtste /sprint) : 1 minuut.
Vergeet een atleet zich te melden in de strafbox? Dan wordt de niet-uitgezeten tijdstraf direct omgezet in een diskwalificatie.
Alle uitgedeelde gele en blauwe kaarten worden door officials geregistreerd. Deze registratie wordt na de wedstrijd gelegd naast de registratie van de uitgezeten tijdstraffen.

LOPEN:

U VERLAAT DE WISSELZONE EN BEGINT AAN HET LOOP GEDEELTE. U LOOPT EERST EEN AANLOOPSTUK OM DE WISSELZONE HEEN. NA HET AANLOOPSTUK LOOPT RECHTS VAN HET GRASVELD AF DE WEG OP, OVER DE BRUG RICHTING WATERTOREN. VOOR DE WATERTOREN GAAT U NAAR RECHTS DE VAARTDIJK OP EN LOOPT EEN LANG RECHT STUK RICHTING VIADUCT. ONDER HET VIADUCT DOOR GAAT U ZOALS AANGEGEVEN NAAR LINKS. VERVOLGENS WEER NAAR LINKS HET VIADUCT OP, NU LOOPT U DOOR TOT AAN HET KEERPUNT EN VERVOLGT DEZELFDE WEG TERUG U HOUD ALTIJD DE LINKERKANT AAN ZOWEL DE HEEN ALS TERUGWEG. OP DE TERUGWEG KOMT U VLAK VOOR DE FINISH AAN U LINKERKANT EEN PONTONBRUG TEGEN, HIER STEEKT U HET WATER OVER, AAN HET EINDE VAN DEZE BRUG GAAT U LINKS EN FINISHED U UW WEDSTRIJD. (LET OP VOOR HET FINISHEN KUNT U NOG GEWEZEN WORDEN OP EEN EVENTUEEL TOEGEKENDE PENALTY. U ZIT EERS U TIJDSTRAF UIT IN DE PENALTYBOX VOOR U KUNT FINISHEN.

VERZORGING:

OP HET LOOP PARCOURS IS EEN VERZORGINGSPOST INGERICHT TER HOOGTE VAN HET VIADUCT. HIER IS SPORTDRANK EN WATER BESCHIKBAAR. NA DE FINISH IS ER OOK WATEREN SPORTDRANK BESCHIKBAAR.